X
تبلیغات
دیّرشناسی/ نجیرم شناسی

نوشته زیر را یکی از بینندگان نجیرم در نقد سخنان فرماندار محترم دشتی در خصوص محل گنبد نمکی جاشک ارسال نموده که عیناً منتشر میگرد.بدیهی است که این سایت آماده انتشار توضیحات مسئولان مربوطه می باشد.

متن مصاحبه جناب آقاي هاشمي با رسانه ها در محل گنبد نمکي جاشک به هنگام بازديد دسته جمعي ايشان و مديران شهرستان دشتي ، که سبب بروز واکنش هاي بسيار در نزد مردم و رسانه هاي شهرستان دير را شد خواندم . براي من که يک ديري هستم و سابقه شاگردي آقاي هاشمي را دارم خيلي عجيب و غريب نيامد لکن مناسب ديدم نکاتي چند عرض کنم و در پايان استدعايي از مردم و مسئولان شهرستان داشته باشم.

در حوزه مطالعات و اقدامات استرتژيک ، مفهومي وجود دارد به نام « قورباغه آب پز » و بدين معنا که قورباغه را اگر به يکباره در ظرفي گرم قرار دهيم مطمئناً با جهش از ظرف فرار خواهد کرد و خود را از مرگ خواهد رهانيد اما اگر او را در ظرفي محتوي آبي با دماي معتدل قرار دهيم و بر روي شعله بسيار پايين آتش ، به تدريج و بدون آنکه دردي را حس کند و همگام با سازگاري بدنش با دما در هر مرحله افزايش ، آب پز مي شود بدون آنکه لحظه اي به آن انديشيده باشد و براي فرار از آن فرصت بيابد . اين استراتژي در جنگ هاي نرم رسانه اي و تجاوزات فرهنگي بسيار مورد توجه است و با تخريب تدريجي و آماده سازي مرحله اي و سنجش گام به گام ميزان حساسيت مردم نسبت به مسائل و حساسيت زدايي و عادت دادن آنها به تغييرات نامحسوس و طي زمان طولاني ، به تغييراتي اساسي و عميق دست مي زنند و به گونه اي پيش مي روند که مردم پس از گذشت زمان نه تنها سابقه و عقبه خويش را فراموش کنند بلکه خود مدافع و مبلغ انديشه و فرهنگ بيگانه و جديد شوند .

جناب آقاي هاشمي همه ما نيک مي دانيم که تاريخ را نمي شود تحريف کرد ولي جغرافيا و خط تقسيم هاي جغرافيايي را با تحريف ، تهديد و گاهي تدليس مي شود اندکي پس و پيش کرد چنانکه اخيراً در دو موضوع الحاق شبه جزيره کريمه در اوکراين به فدراسيون روسيه و الحاق بخشي از استان هرمزگان به استان فارس مشاهده گرديد . بعد از سالها تلاش توسط مسئولين و مردم استان فارس ، شاهد بوديم که در نقشه تقسيمات داخلي دست بردند و خطه اي جديد ساختند و به نقشه خود افزودند و از سرزمين ديگران کاستند . اين کار در مؤدبانه ترين شکل آن سرقتي قانوني لقب مي گيرد که در راستاي کسب منافع صورت مي گيرد ولي باز هم نمي توان تاريخ و عقبه تاريخي مرتبط با اين مناطق را تحريف کرد زيرا حتي اگر غلامان و مزدوران قلم به دست نيز به بهاي اندک و ثمن بخس ، حقيقت و شرافت را بفروشند ؛ باز هم نمي توان از ذهن و خاطره و تاريخ مردم آنها را به سهولت يک قلم زدن زدود . خيلي از مستندات تاريخي سال ها و بل قرنها بعد از تحريف افشا مي شوند حال در اين زمانه که هزاران رسانه و ابزار براي ثبت و ضبط وقايع و حقايق موجود است جگونه مي توان مسلمات را کتمان کرد و انتظار چشم پوشي داشت ؟؟ کدام منفعت چنين تحريف و خطايي را توجيه خواهد کرد ؟

از اين رو اين موضوع را خدمتتان عرض کردم چون شما را از فرهنگيان و معلمان قديم و البته سياسيون جديد مي دانم که به هنر و زيور معلمي و تدريس نيز آراسته ايد و از روش هاي ارائه و طرح و تدريس و رسالت معلمي در بيان و حفظ حقيقت آگاه بوده ايد و انشاالله اکنون نيز هستيد . تحريف و دست درازي تا اين اندازه ، زيبنده معلم سابق و سياسي امروز  نيست . به قول دوست همشهري مان روا نبود به بهاي افزودن بر طول عمر کوتاه رياست ، دل ملتي بزرگ را بيازاري و البته من مي گويم زيبنده شخصيت شما نبود که به جاي سپاس و تقدير از زحماتتان توسط مردم شهرستان دشتي ، شما رنج و زحمت دلبري از مردم آن خطه را بکشيد . عمرتان به درازي تاريخ دراز باد اما زيبا تر مي بود اگر مي فرموديد :  افسوس عمر رفته مي خورم که سالهاي جواني و حضورم در زادگاه و موطن قبل از درافتادن در ورطه سياست و مسئوليت ،چشمم بر حقيقت و زيبايي هاي سرزمين مادري گشوده ميشد و بر اين گنبد زيبا با چشماني آزاد مي نگريستم نه با عينکي از جنس موقعيت ، منصب  و مرتبت سياسي که رنگها را دگرگون نشان مي دهد و انديشه ها را قلب .

آقاي هاشمي همانگونه که مطلع هستيد در نزد مردم دير طبقه بندي غير رسمي وجود دارد که افراد را در گروه هاي مختلفي تقسيم مي کنند که يکي از اين اقسام تقسيم به ديري و دشتي بودن است که اگر مراد و منظور را خوب درک نکنيم بايد تمام مردم و افراد منتسب به قوم دشتي را جزو آحاد ملت شهرستان دشتي و يا مهاجرين و منسوبين به خطه دشتي بدانيم که البته خود شما نيک مي دانيد که اين مفهوم قراردادي ، معنايي جز اينکه افرادي که سابقاً در اطراف شهر دير زندگي مي کردند و در شهر نبودند و پيش و پس از انقلاب به شهر مهاجرت کردند و چون از اسلاف ديري ها نبودند لقب دشتي ها يا همان مهاجران از دشت آمده را گرفتند ؛ ندارد و اگر اين کج فهمي نبود الان خالو حسين فولادي بردخوني و علي اسماعيل فخرايي ( علي سميل ) را خورموجي و دشتي نمي دانستند که برايشان تنديس و پارک بسازند زيرا نه بردخون جزيی از دشتي است که او را خالو حسين دشتي بردخوني بنامند و نه روستاي نوکن( البته اين شايد نشان از نفوذ نرم و بي صداي فرهنگ ديري در تاريخ دشتي دارد ) .

اگر حوزه و حضور مديريتي شما در شهرستان دشتي و تشريف فرمايي دسته جمعي شما و مديران شهرستان دشتي به گنبد نمکي و کم کاري و ناتواني مسئولين ديري در جذب اعتبارات و ساخت مجموعه اي درخور مردم و گردشگران ؛ مجوزي است براي شما جهت نامگذاري مناطق حسب اراده تان ؛ مي شود اميدوار بود اگر شما به هر دليلي به جايي ديگر انتقال يافتيد ، منتظر جابجايي و نقل و انتقال مالکيت گنبد نمکي به حوزه جديد بود ؟ اينکه هر توريست و گردشگري بتواند با توجه به مدارج مسئوليتي و تعداد انصار همراه خويش ، نقشه تغيير دهد و جغرافيا ترسيم کند ؛ سنت خطرناک و ناصوابي است که انتظار نمي رفت از فرهنگي آگاه و معلم سابقه داري چون شما سر بزند . مرا ترسي غريب گرفته است که نکند فردا در شناسنامه ها به سبب گويش محلي ، نسبت ها و عقبه هاي تاريخي را تحريف کنند و بخاطر وزيدن نسيمي از شمال شهر و گذر نسيم از ناحيه دشتي ، دشتي بنامند و همگان را در عمق ابهامي مه آلود غرق کنند .

ما مردم ديّر نمي توانيم خوشحالي بي حد و حصر خويش را از جذابيت گنبد نمکي در جذب شما مدير اصولگراي خدمتگزار و مديران شهرستان دشتي و افزودن به آمار گردشگران داخلي خويش ، پنهان سازيم لکن به همان نسبت مايل هستيم مراتب اعتراض صريح و بي پرده خود را به دست درازي و تعرض رسانه اي و معني دار به محدوده جغرافياي شهرستان اعلام کنيم .

آقاي هاشمي خاطرم هست سالها پيش و قبل از راه اندازي منطقه ويژه انرژي پارس در عسلويه تلاش بي شماري از سوي مسئولين استان فارس براي اضافه کردن شهر عسلويه به استان فارس صورت گرفت که تلاش آنها با مقاومت و صلابت مردم و مسئولين بويژه امام جمعه محترم شهر دير و حضرت آيت الله حسيني بوشهري ،عقيم ماند . مردم استان بوشهر سالهاي بعد نسبت به انگيزه مسئولين استان فارس و موقعيت ويژه عسلويه آگاه شدند و اين نشان از دورانديشي مديران قدرتمند و ذي نفوذ استان فارس داشت . حال اين شبهه و شائبه پيش آمده است که نکند در اين گنبد نمکي همچون عسلويه منبع و دارايي ارزشمندي وجود دارد که با اتخاذ استراتژي قورباغه آب پز خيال داريد کم کم نسبت به تصاحب آن اقدام کنيد و با محک ميزان حساسيت مردم شهرستان دير، نسبت به تعريف گام ها و برنامه هاي بعدي مبادرت ورزيد . گنبد نمکي جاشک فارغ از همه تعلقات مادي و معنوي آن ، متعلق به مردم شهرستان ديّر است و منافع و منابع آن نيز متوجه همين مردم مي باشد و صد البته مضراتش نيز .

برادر عزيز جناب آقاي هاشمي ، تحريف و کتمان حقايق به هر نيت و مقصودي که باشد از صادقان و آگاهان انتظار نمي رود و دعوت مسئولين هر دو شهرستان به بازديد و تصميم گيري در خصوص جلب گردشگر و سرمايه گذار آنگونه که در تکذيبيه ( که البته نشاني از تکذيبيه نداشت و بيشتر تشريحيه بود و تفصيليه ) ، نشان از طمع و دست درازي مسئولين محترم دشتي به محدوده جغرافياي شهرستان ديّر دارد و خداي ناکرده تصور توانمندي مسئولين دشتي به نسبت مسئولين دير را القاء مي کند . تصور به جايي نيست اگر دوستان فکر کنند که ناتواني جمعي و ملتي در استفاده از دارايي ها و توانمندي هايشان ، مستند ورود بدون اذن به حريم آنهاست و دوستان به جاي ارائه راهکار و کمک به زادگاه خود ، وهم شراکت بردارند . انتظار مي رود جناب آقاي هاشمي به سرعت و بدون درنگ و خارج از تشريفات سياسي و تعلقات مديريتي و صد البته بازي هاي کلامي ، صراحتاً نسبت به تعلق جغرافيايي گنبد نمکي جاشک به شهرستان ديّر و مردم ديّر،اقرار و اطلاع رساني عام نمايند تا دهان ياوه گويان را مشتي محکم نثار شود و تا سيه روي شود هر که در او غش باشد .

البته از حجت الاسلام و مسلمين حسيني امام جمعه محترم و محبوب شهر ديّر نيز انتظار مي رود براي پايان دادن به تمام شايعات و گمانه زني ها در نماز جمعه اين هفته پاسخي درخور به فرمايشات آقاي هاشمي بدهند تا دل مردم رنجيده شهرستان را با اقدام آگاهانه و روشني بخش خويش التيام بخشند.

از جناب آقاي اعتماد فرماندار تازه منصوب محترم نيز دخواست مي شود با اقدامي سريع ، پاسخي منطقي و مشفقانه به فرمايشات آقاي هاشمي بدهند تا شائبه عدم دلسوزي مسئولين غير بومي و بي توجهي آنها را پايان دهند و در بدو کار خود نشان دهند اصالت غير ديّري ايشان ذره اي در دفاع از حقانيت و حقوق حقه مردم شهرستان دير خللي وارد نخواهد ساخت و براي ايشان فارغ از جناح بندي ها و اصالت ها ، حقيقت و اصل موضوعات در رأس امور قرار دارد ؛و البته با دعوت رسمي از آقاي هاشمي و مديران شهرستان دشتي براي حضور و بازديد از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي شهرستان دير ، مهمان نوازي و خوشرويي مردمان اين ديار را به ايشان يادآوري و به سايرين نشان دهند .

انتظار مي رود تمامي مسئولين شهرستان دير و تمامي ائمه جمعه نسبت به اين ورود زيرکانه و شايد برنامه ريزي شده به حريم شهرستان سکوت اختيار نکنند و متحدانه و متفق القول و متناسب با شأن و جايگان خود در خصوص تذکر به آقاي هاشمي و ديگر دوستاني که چنين نظر و ديدگاهي دارند اهتمام جدي بورزند و به هيچ وجه اين موضوع را شيطنت رسانه اي و اشتباه کلامي تلقي نکنند و در همين نقطه با عقيم گذاشتن هر نيت ناصوابي ، به تمام حرف ها و نقشه هاي متعاقب آن پايان دهند .

در پايان به آقاي هاشمي عرض مي کنم : ما عليرغم خونگرمي مان ، به راحتي آب پز نمي شويم ؛ و نيز  به مردم بزرگوار شهرستان دير نيز عرض مي کنم : « خواهشاً آب پز نشويد »

http://nejirom.com

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

تصاویر/ سفر به کوه نمک جاشک دیر سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 12:18

به گزارش ثلاث سایت پارس خلیچ نوشت: صبح جمعه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر و برخی از خبرنگاران استان به سرپرستی محمد مهدی طیاری محقق و پژوهشگر مغز نوروتراپیست و محقق محیط زیست با محوریت فرهنگ سازی و شناخت آثار بومی استان و پاکسازی و فرهنگ نگهداری طبیعت،به گنبد زیبای نمکی جاشک واقع در شهرستان دیر سفر و از این طبیعت خدادادی که در دنیا بی نظیر است بازدید کردند.

 

74 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)85 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)54 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)106 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)126 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)45 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)225 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)66 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)1111 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)134 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)144 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)

320 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)184 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)173 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)167 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)1512 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)193 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)2010 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)2111 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)226 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)

1741747 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)

331 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)127 گزارش تصویری/ سفر به کوه نمک جاشک به همراه انجمن حامیان محیط زیست بوشهر(ngo)

منبع: پارس خلیج

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

خاطره یک روز سفر به کوه نمک بندر دیّر شنبه دوازدهم بهمن 1392 22:12

خاطره یک روز سفر به کوه نمک بندر دیّر

 nejirom.com

 

 

 

 

دکتر خسروی :

 

سه‌شنبه در اتاقم مشغول کار بودم. یکی از همکاران وارد اتاق شد. پس از احوال‌پرسی گفت فلانی چون شما دیری هستید، از شما سوالی دارم؟ آیا تا به حال گنبد نمکی جاشک رفته‌اید؟ با خودم اندکی تامل کردم....گفتم خیر!

همیشه از دوران کودکی آرزو داشتم، چنان‌چه فرصتی پیش بیاید، به جهان‌گردی بپردازم. زیرا، اعتقاد دارم جهان‌گردی و دیدن طبیعت زیبای خدادادی آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می‌دارد.

 

در این چهل سالی که از خدا عمر گرفته‌ام به کشورهای گوناگونی سفر کرده‌ام از جمله (ترکیه، کره جنوبی، مالزی، دبی و ایتالیا) .

البته بیشتر شهرهای ایران را هم از نزدیک دیده‌ام ولی با این وجود وقتی به اطراف خودم نگاه می‌کنم می‌بینم که جاذبه‌های طبیعی زیادی وجود داشته است که از دیدن آنها غفلت کرده‌ام. یکی از همین جاذبه‌ها گنبد نمکی جاشک بندر دیراست که بارها از کنار آن گذشته‌ام. ولی قسمت نبوده تا از نزدیک به تماشای آن بنشینم.

پیشنهاد همکارم  سبب شد تا فرصت را غنیمت شمرده و ایشان را در این برنامه همراهی کنم. بالاخره به اتفاق ایشان تصمیم گرفتیم تا صبح روز پنجشنبه 10 بهمن پیش از طلوع آفتاب به سمت گنبد نمکی جاشک حرکت کنیم.

بالاخره ساعت شش صبح بوشهر را به مقصد گنبد نمکی جاشک بندر دیر ترک کردیم. صبحانه را در شهرستان دشتی (خورموج) صرف نمودیم.

پس از گذر از شهر کاکی و روستای گنخک و پایان حوزه استحفاظی شهرستان دشتی بعد از مرکز رفاهی بین راهی، سمت چپ جاده به سوی گنبد نمکی جاشک بندر دیر تغییر مسیردادیم. پس از حدود پانزده دقیقه عبوراز جاده خاکی به مقصد مورد نظر رسیدیم.

طبیعت زیبای گنبد نمکی جاشک، تابلوی بی نظیری از هزار نقش یگانه نقاش هستی است که هر بیننده ای را متحیر می‌سازد. 

به راستی طبیعت از آغاز تا به امروز خاستگاه‌ و سرچشمه‌ هنر بوده است. در هر گوشه این کره خاکی می توان به این رمز راز پی برد. گنبد نمکی جاشک بندر دیر یا کوه نمکی ناحیه‌ای وسیع و مرتفع از شمال غرب کوه جاشک منتهی‌الیه جنوبی رشته کوه زاگرس، حد فاصل شهرستان دیر و دشتی در استان بوشهرواقع شده است. این اثریکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین و زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه و از جاذبه‌های طبیعی بندر دیر استان بوشهر است کهدر بهمن سال ۱۳۸۶ به عنوان اثر طبیعی ملی فسیلی یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.

.

طبیعت زیبای بکر گنبد نمکی چنان مسحورکننده بود که ناخودآگاه به یاد شعر شاعر افتادم:

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب              با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

چرخ بزرگوار یكی لشكری بكرد                لشكرش ابر تیره و باد صبا نقیب

 

نقاط برق روشن و تندرش طبل زن           دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب

 

خورشید را ز ابرو مدد روی گاه گاه            چو نان حصاری كه گذر دارد از رقیب

از مهم‌ترین خصوصیات بارز و متفاوت کوه نمکی جاشک بندر دیر می‌توان به نمک‌ها، گنبدها و غارهای منحصر به فرد، آبشارها، بلورها و غیره اشاره داشت.

بنا به دلایلی ناچار شدیم زودتر به بوشهر برگردیم وسفرمان را ناتمام بگذاریم و از دیدن غارها و قندیل‌ها، آبشارهای نمکی، چال‌ها و یخچال‌های نمکی، تخت دیو یا دودکش جن، دره گل کلم، چشمه‌های نمکی، نمک شارها و نمک فشان‌ها و سطح زیبا و رنگارنگ گنبد محروم بمانیم .

 

از ستاره ها دورتر نمی روم

تو همین جا منتظر باش

به گنجشک ها گفته ام

هوای دلتنگی ات را داشته باشند

تا من برگردم

 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


گزارش تصویری کوه نمک جاشک(شهرستان دیّر)

کوگانا/عکاس: حسن بحرینی


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

گروه کوهنوردی خلیج فارس به اتفاق گروه کوهنوردی رادین کنگان اقدام به صعود مشترک به کوه نمکی جاشک دیّر نمودند.


این گروه کوهنوردی با شعار ” آرامش روحی را در کوهستان جستجو کنید” اقدام به این صعود نمودند

صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک صعود به کوه نمک جاشک

http://salas.ir/1392/10/15/333-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

تصاویر پانوراما / گنبد نمکی جاشک دیّر دوشنبه شانزدهم دی 1392 13:13
http://salas.ir/1392/04/03/333-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DA%A9/

کوه جاشک، کوه نمک یا گنبد نمکی جاشک حدفاصل شهرستان دیر و دشتی در استان بوشهر، یکی از بزرگ‌ترین و فعالترین و زیباترین گنبدهای نمکیایران و خاورمیانه و از جاذبه‌های طبیعی استان بوشهر است که در بهمن سال ۱۳۸۶ بعنوان اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.مهمترین خصوصیات بارز و متفاوت کوه نمکی جاشک به نوع نمکهای این کوه نمکی، گنبدها و غارهای منحصر به فرد، آبشارها، بلورها و … می‌توان اشاره داشت. برای مشاهده تصاویر در اندازه اصلی رو آنها کلیک نمایید

عکس / محسن صفایی

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

تصاویر پانوراما/گنبد نمکی جاشک

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

تنگ نخل آبدان شنبه چهاردهم دی 1392 23:0
http://www.sirana.ir/NewsDetail.aspx?itemid=652
این تنگه زیبا درشرق شهر آبدان و در رشته کوه های احمد سلمان واقع است و دارای طبیعت زیبا و نابی است.در این تنگه درختهای نخل فراوانی وجود دارد که دلیل نامگذاری این مکان نیز به همین دلیل بوده است. ساکنین اولیه شهر آبدان دراین تنگه خوش آب وهوا و البته پرآب زندگی میکردند و هنوز پس از گذشت سده ها چند خانوار محدود در این تنگه به کار کشاورزی و دامپروری به ویژه در فصول گرم سال که دارای هوای خنک و مطبوعی است زندگی میکنند.
 
 
 
 
 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

اسکله بندر دیّر از نگاه ماهواره شنبه چهاردهم دی 1392 22:54

اسکله بندر دیّر
 
 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

http://www.sirana.ir/NewsDetail.aspx?itemid=4441

یکی از دهها تنگه زیبا و طبیعی در جنوب استان بوشهر درشهرستان دیّر و در نزدیکی های شهر باستانی دوراهک واقع است تنگه جَوَنگ (JAVANG) نام دارد.این تنگه زیبا بدلیل داشتن آب شیرین و گوارا که از دل کوه احمد سلمان می جوشد قرن ها محل زندگی تعدادی از اهالی منطقه بوده است و آنها در اطراف این تنگه به کار آسیاب بانی و کشاورزی و دامپروری مشغول بوده اند و گفتنی است در حوالی آن آثار متعددی از حیات انسان ها در این منطقه قابل مشاهده است.
این تنگه یکی از محل های روییدن گیاهان دارویی کمیاب و شاید نایاب و یکی از زیستگاه های حیوانات وحشی در منطقه همچون پلنگ و بزکوهی و انواع حیوانات شکارچی بوده است که اما متاسفانه در دوران پهلوی دوم بدلیل شکارهای صیادان غیرمحلی فقط تعداد بسیار اندکی از این حیوانات در بالادست این تنگه یافت میشود.باید متذکر شویم که در پایین دست این تنگه رویایی و بسیار شگفت انگیز و زیبا .هنوز تعدادی از اهالی منطقه از آب فراوان این تنگه جهت آبیاری مزارع خود استفاده مینمایند.

 
عکس ها از:حسین باقری 

 

 

 

 

 

 

 آسیاب آبی مربوط به چند سده پیش در وردوی تنگه جونگ

 

 از گیاهان دارویی کمیاب در منطقه

 

 

 از آثار باستانی در دهانه این تنگه

 ورودی زیبای این تنگه

 

 تالارهای سنگی زیبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروانه ای زیبا و کمیاب در منطقه

 یکی از صخره های این تنگه به شکلی عجیب

 گیاه خرزهره

 

 

 

 آثار مربوط به کنده کاری در داخل صخره های سنگی

 

 

 

 

 

 نیزارهای متعدد در مسیر این تنگه رویایی

 

 گیاه ترشوک(ترشو)

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

علی سمیل،قهرمان ضد طاغوتی جنوب جمعه بیست و دوم آذر 1392 0:5

یکی از کسانی که در فاصله کمی از قیام رئیسعلی دلواری توانست راه و یاد آن بزرگ مرد جنوب را در اذهان زنده کند  ((علی اسماعیل فخرایی)) یا((علی سمیل)) است.
علي‌اسماعيل فخرايي كدخداي روستاي گله زني نزديك بندر دير در فاصله سالهاي 1310 تا 1326 ش در 1312 ش كه اردوي حكومتي براي خلع سلاح به نواحي دشتي و دير رفته بود بد‌رفتاريها و بي‌احتراميهاي بسياري از سوي افسارن اردو به مردم منطقه اعمال شد. زورگويي‌هاي و فشارهاي غيرقابل تحمل باعث شد كدخدايان منطقه از جمله علي سميل مقاومت نشان داد بنا بر اين جنگ ناخواشته بين علي سميل و قواي امنيه دولتي به شدت درگرفت و چنان كه نوشته اند مأمورين به جاي حفظ امنيت به غارت و چپاول مردم بينوا و روستاهي بي ‌دفاع دست زدند.
 
علی سمیل با تفنگچی ها
 
 
 
علي سميل با اينكه بارها طي نامه‌هاي فراوان اطاعت و انقياد خود را به دولت اعلام كرد، اما افسران مأمور حکومت پهلوی بي‌حرمتي بسيار و سوءقصد به او و بستگان وي روا داشتند. علي مسيل بعد از جنگ فراوان سرانجام ناچار به مهاجرت به روستاي كردلان شد. در جنگ بين علي سميل و امنيه‌هاي دولتي خونريزي‌هاي بسيار پيش آمد. سرانجام در سال 1323 طي نامه‌‌اي لشكر 6 فارس به علي اسماعيل تأمين داده شد. علي سميل بعدها توسط یکی از ناخدایان به نام و دلیر بندر دیر به نام ناخدا رضا بصورت قاچاقی به كشور قطر بقصد درمان بیماری مهاجرت كرد و مدتها پیش یکی از دوستانش که از لحاظ مالی وضعیت خوبی داشت بسر برد اما این بیماری سخت او را رها نساخت و سرانجام چهره در نقاب خاک کشید.قابل ذکر است با توجه به پیگیری ها و پرسش های ما قبر ایشان در گوشه ای از قبرستان قدیمی شیعیان دوحه واقع استو گفته میشود در آنزمان بسیاری از ایرانیانی که در قطر به شغل کارگری مشغول بودند بودند پیکر او را تشییع و تدفین کردند.
همچنین وصف قهرمانی های او باعث شد شاعران نامی جنوب استان بوشهر درباره او و قهرمانی هایش اشعار زیبا و حماسی بسرایند. قابل ذکر است که در مطالب آتی اسنادی دیده نشده از قیام او در مقابل حکومت پهلوی ها توسط پیلیسیر منتشر خواهد شد.
 
تصویر دیده نشده از دوران میانسالی علی سمیل
 
http://www.sirana.ir

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


تصاویری از فوتبالیست های دهه 50 و 60 و 70 در شهرستان های دیّر (بندر دیر و شهر دوراهک) و کنگان که در در جنوب استان بوشهر قراردارد.
 
http://www.sirana.ir

 تیم فوتبال پاس بندر دیر در سال 1356

 دو تیم فوتبال بندر دیر و کنگان در سالهای دهه 50

 تیم فوتبالی در شهر دوراهک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

بندر دیر از گذشته دور  به دلیل عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی ها در ساحل و نزدیکی به بندر باستانی سیراف یکی از بنادر قدیمی و راهبردی جنوب ایران به شما می رود/ دیّر نیوز در گزارش تصویری خود به معرفی این یادگار ماندگار خواهد پرداخت / اُمید است سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر با تجدید نظر در نگاه خود به شهرستان دیّر با تبدیل این گمرک به موزه مردم شناسی دیّر شادمانی را به مردم دیّار نخل و مهربانی هدیه دهد.

عکس ها : علی احمدی / دیّر نیوز
http://www.dayyernews.com
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

آینده همیشه مدیون گذشته است و این گذشته است که آینده ها را می سازد.بندر دیّر ، بندری که از دیرباز جولانگاه شیرمردان و شیرزنانی بوده است که در همه صحنه ها و موقعیت های این دیار حضوری شایسته داشته اند/پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت./در سودمین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از چهره های قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.


قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است .
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

آینده همیشه مدیون گذشته است و این گذشته است که آینده ها را می سازد.بندر دیّر ، بندری که از دیرباز جولانگاه شیرمردان و شیرزنانی بوده است که در همه صحنه ها و موقعیت های این دیار حضوری شایسته داشته اند.
پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت.
در اولین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از ناخدایان و دریانوردان قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.


http://www.dayyernews.com/uploads/120.png

http://www.dayyernews.com/uploads/25.png


http://www.dayyernews.com/uploads/28.png


http://www.dayyernews.com/uploads/37.png

http://www.dayyernews.com/uploads/52.png

http://www.dayyernews.com/uploads/64.png

http://www.dayyernews.com/uploads/129.png

http://www.dayyernews.com/uploads/126.pnghttp://www.dayyernews.com/uploads/119.png
نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

جنگل حرّا در بندر دیّر دوشنبه ششم خرداد 1392 16:13

در شرق بندر دیر جنگل حرای بسیار زیبا تقریبا به وسعت  یک هکتار و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس قرار دارد.این جنگل که جزو اندک جنگل های حرا در جنوب کشور است آشیانه پرندگان بسیاری است که به دور از هیاهوی بندر آوازشان از طلوع تا غروب شنیده میشود.

 http://pilisir.ir//

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


پایگاه خبری بندردیّر (دیّرنیوز) . حسین اسدی/ بعضی وقتها عکسها هستند که خاطرات قدیمی یک نسل و یک شهر را یادآوری می کنند تا مردم گذشته های خود را فراموش نکنند و از گذشته پلی بسازند بسوی آینده،پیشرفت و ترقی/ اولین بخش از عکسهای قدیمی بندر دیّر با هدف یادآوری خاطرات گذشته یک بندر جهت استفاده مخاطبان انتشار می یابد.

http://www.dayyernews.com/

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

معلمان بارز و قدیمی در شهرستان دیر دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 7:4

http://pilisir.ir

پیلیسیر:علم و علم اموزی در اسلام مرتبه ی بسیار والا و پر ارزشی دارد.حتی در اولین آیانی که خداوند به پیامبر اکرم(ص) وحی فرمودند تاکیدی بر علم و علم آموزی بود.

معلم هم که علم آموزی میکند دارای جایگاه بلندی است. او انسان را از پله های جهالت و نادانی بالا می برد و بر قوه تعقل و فهم او می افزاید . معلمی را به این سان شغل انبیا دانسته اند.

از زمانیکه در بوشهر مدرسه سعادت که جزو یکی از اولین مدارس نوین ایران است به روی علم آموزان باز شد علم در استان بوشهر در تمامی زمینه ها رشد کرد و افراد زیادی صاحب علم در علوم مختلف شدند و بسیاری از آنها معلمانی شدند که تا نسل ها خدمات شایان آنها از یادها نخواهد رفت.

بیشتر مدارس جنوب استان بوشهر در زمان پهلوی دوم افتتاح شدند و از آن زمان نام معلمی بر سر زبان ها افتاد. آن معلمان یا از درس خواندگان همان دیار بودند یا از شهرهای دوردست کشور به آن سامان آمده بودند تا خدمتی در راه علم کرده باشند.

در ادامه به ذکر نام معلمانی میپردازیم  که در سالهای متمادی نامشان با علم و ادب و فرهنگ شهرستان دیر گره خورده است:

یکی از معلمانی که نقش فراوانی  در رشد فرزندان شهرستان دیر داشته مرحوم فتح الله توفیقی بود .ایشان یکی از معلمین زحمت کش و عاشق به تمام معنای معلمی  بود که در تغییر نگرش و خودباوری دانش آموزان این شهرستان نقش بارز و پر رنگی داشت و در راه علم آموزی رنج ها و سختی های فراوانی کشید و در نهایت در سانحه رانندگی جان باخت.

یکی دیگر از معلمانی که در شهرستان دیر به ویژه در شهر دوراهک باعث تعالی علمی بسیاری از  فرزندان این دیار شد مرحوم حسین بردستانی بود که سالهای سال هم معلم بود و هم مدیر .ایشان سالها قرآن را به فرزندان این دیار آموختند (از جمله نگارنده که مدتها در کلاس قران ایشان حضور داشتم و فیض بردم) و واقعا دلسوز بودند و ایشان نیز در سالهای دهه هفتاد درگذشتند .

از دیگر معلمانی که نقش زیادی در علم و ادب آموزی در شهر دوراهک داشتند اقای قاسم درویشی معلم و شاعر نام آشنای جنوب کشور هستند .ایشان هنوز در قید حیات هستند و برای مردم منطقه یک موهبت الهی  به شمار می آیند و امیواریم همیشه در سلامتی  کامل باشند و نور وجودشان تا ابد تابان.

از دیگر معلمان قدیمی که نامشان بر تارک علم منطقه میدرخشد از جمله محمد فرخ زاد که از ایشان به عنوان اولین معلم بندر دیر نامبرده میشود و سید کوچک قاهری(سمت چپ) و سید محمد طاهر قاهری (سمت راست)که از معلمان قدیمی بندر دیر بوده اند.

به جز افراد نامبرده معلمان دلسوز بسیاری بوده اند که یا در قید حیات نیستند و یا در سنین پیری بسر میبرند که باید از ایشان تشکر و سپاسگذاری کرد .کاش میشد تمام معلین قدیمی منطقه که قید حیات هستند در یک مراسم جمع آورد و دست تک تکشان را بوسید.

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

محمد فرخ زاد ، اولین معلم بندر دیّر دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 7:3

محمد فرخ زاد (در عکس شخصی که ایستاده است) اولین و قدیمی ترین معلم بندر دیر بوده است.بنا به گفته یکی از اقوام نزدیک ایشان قبر این معلم عزیز و زنده یاد در بحرین  واقع است.

روحش شاد و یادش و راهش  پایدار

http://pilisir.ir

 

 

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

تالاب دیّرنخیلو ، ثبت جهانی می شود یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392 15:30
مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا پایان سالجاری 6 تالاب ایران به ثبت جهانی می‌رسد و تعداد تالاب‌های بین المللی ایران به 30 تالاب می‌رسد

به گزارش ایرنا، ناصر مقدسی، افزود: تالاب‌های زریوار دراستان کردستان با مساحت 2 هزار هکتار، ویل مغان در استان اردبیل با 700 هکتار، دیر و نخیلو در استان بوشهر با 2 هزار و 400 هکتار، جاسک در استان هرمزگان با 11 هزار و 500 هکتار، گهر در استان لرستان با 85 هکتار و بورالان در استان آذربایجان غربی با 700 هکتار ثبت جهانی خواهند شد.

وی اظهار داشت: دو تالاب "جغاخور" در استان چهارمحال و بختیاری و "کانی برازان" در استان آذربایجان غربی آخرین تالاب‌هایی هستند که در سال 1389 به ثبت جهانی رسیدند.

مقدسی گفت: در زمان حاضر 24 تالاب کشور با وسعت حدود یک و نیم میلیون هکتار وسعت ثبت بین المللی هستند که با ثبت جهانی 6 تالاب دیگر در لیست رامسر سایت، پتانسیل ایران در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی بیش از پیش مشخص می‌شود.

وی اظهارداشت: البته ثبت تالاب‌ها در لیست جهانی راهکار خاص خودش را دارد که نیاز به جمع آوری اطلاعات، ترجمه آنها و ارسال به مجامع بین المللی دارد تا مورد بررسی قرار گیرند.

مقدسی ادامه داد: هم اکنون این اقدامات برای 6 تالاب پپیشنهادی انجام شده و در مرحله ارسال به مجامع بین المللی (کنوانسیون رامسر سایت در سویس ) است که امیدواریم در سالجاری به ثبت برسند.

مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ممکن است در ارسال این مدارک رفت و برگشتی باشد اما تلاش کردیم تا حد امکان اطلاعات کامل و جامع باشد اما اگر در هر صورت اطلاعات ارسال شده برگشت خورد تلاش می‌کنیم بدون تلف کردن وقت و در اولین فرصت نواقص را برطرف و دوباره ارسال کنیم زیرا تمام تلاشمان این است این 6 تالاب درسال 2013 به ثبت جهانی برسند.

http://www.dayyernews.com

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

خسارت وارده از زلزله به دو اثر طبیعی ملی و تاریخی در شهرستان دیّر

قلعه علی سمیل  مربوط به ۳۲سال زندگی وی از سالهای ۱۳۰۰ تا۱۳۳۲هجری شمسی می باشد که متاسفانه مورد بی مهری متولیان فرهنگی و تاریخی استان قرار گرفته است.

کوه جاشک، کوه نمک یا گنبد نمکی جاشک نیز  یکی از بزرگ‌ترین و فعالترین و زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه و از جاذبه‌های طبیعی استان بوشهر است که در بهمن سال ۱۳۸۶ بعنوان اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.[۱]مهمترین خصوصیات بارز و متفاوت کوه نمکی جاشک به نوع نمکهای این کوه نمکی، گنبدها و غارهای منحصر به فرد، آبشارها، بلورها و ... می‌توان اشاره داشت.[۲]

http://www.dayyernews.com


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

فرماندار دیّر گفت : تاکنون  200هزار گردشگر ومهمان نوروزی از این شهرستان دیدن کرده اند.


وی از مسجد و قلعه بردستان   ،  گنبد نمکی جاشک ،منطقه حفاظت شده مند  و  جزایر واقع در منطقه بردخون این شهرستان  به عنوان  نقاطی نام  برد که تاکنون  بیشترین آمار گردشگران را داشته است .


علی بحرانی با بیان اینکه  خوشبختانه مسافران نوروزی  شهرستان دیّر  ازامکانات و تدابیر اندیشیده شده  برای رفاه و آسایش آنان رضایت کامل داشته اند تصریح کرد : برای این کار تمام نیروهای شهرستان برای استقبال وارائه خدمات به آنان بسیج شدند .

فرماندار دیّر در ادامه برقراری نظم وامنیت و رفاه و آسایش  مهمانان ومسافران نوروزی را مدیون مهمان نوازی مردم ، احساس مسئولیت وهمکاری ادارات و ارگانها بویژه دستگاههای نظامی ، انتظامی وامنیتی برشمرد .

http://www.dayyernews.com

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

حال و احوال امروز گمرک قدیم بندر دیر چهارشنبه هفتم فروردین 1392 18:38

http://www.dorahak.ir/

دوراهک(حسین باقری):بندر دیر از قدیم الایام به دلیل عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی ها در ساحل و نزدیکی به بندر باستانی سیراف یکی از بنادر قدیمی و راهبردی جنوب ایران به شما میرود و هم اکنون نام(( بزرگترین بندر صیادی کشور)) را سالهاست که یدک میکشد اما قرن هاست که محرومیت جزء جدانشدنی او بوده است.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هر چند کارهای زیادی انجام شده اما واقعا کافی نبوده و چه بسیار مردمان سخت کوش این دیار هستند که به نان شب خود محتاج .

در این اوضاع و احوال امروزه شما را با یکی از گمرکات قدیمی ایران که در بندر دیر واقع است آشنا میسازیم که گویند بنای این ساختمان جزو قلعه قدیمی دیر که هم اینک آثارای از آن باقی نمانده بوده .معماری این ساختمان زیبایی منحصر به فردی دارد و این بنا نشان از رونق صیادی و تجارت در این شهر جنوبی ایران است اما همین طور که شما در تصاویر زیر میبینید هر روز که میگذرد خراب و خراب تر میشود و انگار مسئولین سازمان میراث فرهنگی قصد ندارند و انگار در برنامه شان نیست که این بنا که یکی از نمادهای هویتی برجامانده  این شهر را مرمت کنند.

این بنا که واقعا مورد بی مهری قرار گرفته به دلیل نزدیکی به دریا میتواند تبدیل به موزه خلیج فارس شود و از این طریق درآمدزایی کند اما امروزه جایگاه معتادان و سرنگ به دستان و انبار زباله شده است.

همین چند روز قبل بود که یک بنا در استان بوشهر ثبت ملی شد  اما در استان بوشهر شبیه آن بنا با قدمت بسیار بیشتر چه فراوان داریم اما حال و روزشان آن گونه است که خود می بینید به قول خواجه :

عظمت پارینه فرهنگ را در هر زمان

از خداوند توانا، خواستاری می کنم


ه

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

چشمه آبگرم گنوی/سورو چهارشنبه هفتم فروردین 1392 18:38

چشمه آبگرم گنوی/سورو    http://www.dorahak.ir/

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

سواحل شهرستان دیر مملو از مسافران نوروزی

سواحل زیبا و بکر بندر دیر روزها و شب‌های نوروز مملو از مسافرانی است که آرامش دریا را به عنوان تفریحگاه نوروزی خود انتخاب کرده‌اند.

به گزارش سوک ، جزایر پارک ملی نخیلو و گنبد نمکی جاشک شهرستان دیر به عنوان تنها اثر طبیعی ملی در هفت روز اول آغاز سال جدید و در ایام نوروز تا کنون میزبان هزاران نفر از هموطنان گرامی از اقصی نقاط کشور هستند.

در آخرین ساعات سال 1391 و همزمان با لحظات تحویل سال تعداد کثیری از خانواده های ایرانی با چیدن سفره نوروزی در سواحل بزرگترین بندر صیادی کشور ، در جواره کوهپایه های گنبد عظیم نمکی جاشک شهرستان دیر و همچنین با حضور در گلزار شهدای این شهرستان سال جدید را در شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر آغازگر بودند.

برپایی بازارچه‌های مرزی کالای ملوانی ، توسعه و تجهیز مراکز عظیم خرید کالا، توسعه فعالیت‌های صیادی و ارائه محصولات و غذاهای سنتی و دریایی در بازار قدیمی از مهمترین دلیل برای انتخاب سفر به بزرگترین بندرصیادی کشور از سوی خیل عظیمی از مسافران بیان شده است.

سواحل زیبا وبکربندردیر با گسترده کیلومترها در روزها و شبها نوروز نیز مملو از مسافرانی است که آرامش دریا را به عنوان تفریحگاه نوروزی خود انتخاب کرده اند.

پارک ساحلی بندر دیر به عنوان یکی از بکرترین طبیعت‌های ساحلی و دریایی در جنوب کشور در ایام نوروز مملو از جمعیت شده است به نحوی که به اذعان برخی از مسئولان محلی استقبال از سواحل بندر دیر در نوروز امسال از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.

http://www.sook.ir/showcontent.aspx?7di8mo3doDLpMT8zunSoSQ==

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |


پژوهشگر برجسته محيط زيست استان بوشهر:
كوه نمك جاشك دير تنها اثر طبيعي ملي بوشهر است

خبرگزاري فارس: پژوهشگر برجسته محيط زيست استان بوشهر گفت: كوه نمك جاشك دير تنها اثر طبيعي ملي استان بوشهر است.

خبرگزاری فارس: كوه نمك جاشك دير تنها اثر طبيعي ملي بوشهر است

به گزارش خبرگزاري فارس از عسلويه، محمد حسين‌زاده بعد از ظهر امروز در بازديد از تنها اثر طبيعي ملي ثبت شده در استان بوشهر اظهار داشت: كوه نمكي جاشك از مهم‌ترين و زيباترين مناطق استان و كشور است و به عنوان تنها اثر طبيعي ملي استان بوشهر است كه در سال 88 و با پيگيري‌هاي كارشناسان و نخبگان زمين‌شناسي و دوستداران محيط زيست كشور به ثبت رسيده و اكنون در اختيار محيط زيست كشور قرار گرفته و اين منطقه داراي جذابيت‌ها و زيبايي‌هاي خاصي است. وي افزود: كوه نمكي جاشك با ديگر نمونه‌هاي خود در سراسر جهان تفاوت‌هاي بسياري دارد و خصوصيات بارز اين كوه نمكي سبب شده كه اين اثر طبيعي ملي مورد توجه همه پژوهشگران محيط زيست و طبيعت قرار گيرد. اين پژوهشگر برجسته محيط زيست استان بوشهر خاطرنشان كرد: نوع نمك‌هاي اين كوه نمكي، گنبدها و غارهاي منحصر به فرد، آبشارها، بلورها و ... از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين كوه نمكي است كه سبب تمايز اين كوه با ساير نمونه‌ها شده است و بايد تلاش كنيم در معرفي اين اثر طبيعي ملي فعاليت مفيدي داشته باشيم. حسين‌زاده در ادامه با اشاره به موقعيت مناسب اين اثر در جذب توريست و جايگاه اين كوه نمكي در جهانگردي تصريح كرد: بسياري از علاقه‌مندان به طبيعت و محيط زيست در سراسر دنيا و كشور بسيار مايلند كه از اين اثر بازديد كنند و در پاره‌اي اوقات نيز مي‌توان با برنامه‌ريزي اصولي و كارشناسي، سرمايه‌گذاري‌هاي عمده‌اي نيز در آنجا شكل داد كه تا حدودي باعث رونق صنعت توريسم استان نيز شود. وي ادامه داد: از مسئولان انتظار داريم كه تلاش بيشتري را براي معرفي اين اثر طبيعي ملي به كار گيرند و همچنين انتظار داريم كه سرمايه‌گذاري بيشتري در اين منطقه انجام شود تا بتوانيم به عنوان يك اثر بسيار زيبا در جذب توريست و گردشگر از آن بهره بگيريم. اين استاد دانشگاه بيان داشت: با هماهنگي‌هاي انجام شده و با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته، در ماه‌هاي آينده محيط‌باني اين اثر طبيعي در روستاي جاشك از توابع شهر آبدان در شهرستان دير مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد كه اين امر نيز اقدامي بسيار مؤثر در پيشرفت بيشتر اين مكان است. حسين‌زاده يادآور شد: همه بايد تلاش كنيم و از مسئولان و همچنين از علاقه‌مندان محيط زيست مي‌خواهيم كه همكاري خود را بيشتر كنند تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي موجود زيست‌محيطي نهايت استفاده را ببريم.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904071280

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

جزایر پارک ملّی دیّر - نخیلو و گنبد نمکی جاشک شهرستان دیّر به عنوان تنها اثر طبیعی ملی در 5 روز ابتدایی آغاز سال جدید و در ایام نوروز تا کنون میزبان هزاران نفر از هموطنان گرامی از اقصی نقاط کشور می باشند./سواحل دیّر با گسترده چند ده کیلومتری در شبهای نوروز مملو از مسافرانی است که آرامش دریا را به عنوان تفریحگاه نوروزی خود انتخاب کرده اند.

 ادامه مطلب

جزایر پارک ملّی دیّر - نخیلو و گنبد نمکی جاشک شهرستان دیّر به عنوان تنها اثر طبیعی ملی در 5 روز ابتدایی آغاز سال جدید و در ایام نوروز تا کنون میزبان هزاران نفر از هموطنان گرامی از اقصی نقاط کشور می باشند.

درآخرین ساعات سال 1391 و همزمان با لحظات تحویل سال تعداد کثیری از  خانواده های ایرانی با چیدن سفره نوروزی در سواحل بزرگترین بندر صیادی کشور ، در جواره کوهپایه های گنبد عظیم نمکی جاشک شهرستان دیّر و همچنین با حضور در گلزار شهدای این شهرستان سال جدید را در شهرستان دیّر در جنوب استان بوشهر آغازگر بودند.

برپایی بازارچه های مرزی ، توسعه و تجهیز مراکز عظیم خرید کالا ، توسعه فعالیتهای صیادی و ارائه محصولات و غذاهای سنتی و دریایی در بازار قدیمی  از مهمترین دلیل برای انتخاب سفر به بزرگترین بندرصیادی کشور از سوی خیل عظیمی از مسافران بیان شده است.

سواحل دیّر با گسترده چند ده کیلومتری در شبهای نوروز نیز مملو از مسافرانی است که آرامش دریا را به عنوان تفریحگاه نوروزی خود انتخاب کرده اند.

پارک ساحلی بندر دیّر به عنوان یکی از بکر ترین طبیعت های ساحلی و دریایی در جنوب کشور در ایام نوروز مملو از جمعیت شده است به نحوی که به اذهان برخی از مسئولان محلی استقبال از سواحل بندر دیّر در نوروز امسال از رشد 200 درصدی برخوردار بوده است.

 

http://www.dayyernews.com/uploads/1329112364_4qd5ipv.jpg

 

http://gardeshdust.persiangig.com/image/9%20dayer/IMG_7907.JPG

 

http://www.bushehrnews.com/files/fa/news/1390/12/6/23398_434.jpg

 

 

http://www.irandeserts.com/file/imageSection/F1/32c4161e-8f68-4b1e-b780-ddeb693dac92.jpg

 

http://www.irandeserts.com/file/imageSection/F1/e9ed367c-2a44-42e5-b7bd-8aabfddb1967.jpg

 

http://www.irandeserts.com/file/imageSection/F1/62ace6c5-7502-489c-b7a9-80bc2b0c7e8a.jpg

 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQseAKfwNnTxX-jEEa_gXeG_3TS-FYdboHJyl-2crGRGvZqCra_

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4p4rzWust54Zo2yX2gPem__7v8q2XTOwjmV1xf8Vxh4WpAoLWuQ

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLhNuXSORbnJ9umQ-17VB2ALa98ObOvQZ2ZqaJOGAzET0-gMe80g

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxB-oecFdcI3XKXXRVOjRZGalFrQkXysWUNpsgpInasFwENr00


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

منطقه حفاظت شده «مند» تصویری از قدرت خداوندی

منطقه حفاظت شده «مند» در بردخون با وجود جزایر و زیستگاه‌های دیدنی، محلی برای زاد و ولد پرندگان و خزندگان است و به تصویری از قدرت خداوندی بدل شده است.

منطقه حفاظت شده مند و جزایر سه گانه و درختان حرا در بردخون هر ساله میزبان خیل عظیمی از هموطنان برای بازدید است.

به گزارش سوک ، نجف جمشیدی صبح امروز در بازدید از جزایر بخش بردخون اظهار داشت: برای حفظ و نگهداری تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها در برابر اثرات تخریبی فعالیت‌های گسترده بشر باید از یک سیستم حفاظتی که بر اساس ارزش‌های اکولوژیکی تعریف شده استفاده کرد.

وی افزود: در بردخون ساحل دریا و جزایر نخیلو، ام الگرم و تهمادون محل تخم‌گذاری لاک پشت‌های دریایی و از زیستگاه‌های عمده و مهم خلیج فارس در جهت زادآوری پرستوهای دریایی است که در فصل تابستان پذیرای انواع پرستوهای دریایی کاکلی کوچک و بزرگ و پشت تیره، سلیم خرچنگ خوار، اگرت ساحلی و سلیم کوچک است.

جزیره ام الگرم زیستگاه بزرگ‌ترین کلونی جوجه آوری

جمشیدی اضافه کرد: جزیره ام الگرم زیستگاه بزرگ‌ترین کلونی جوجه آوری سلیم خرچنگ خوار در سطح خاورمیانه است.

وی ادامه داد:جزایر منطقه منشأ رسوبی، صدفی، مرجانی دارد و با توجه به غیرمسکونی بودن، امنیت نسبی در آنها ایجاد شده و مکان مناسبی برای جوجه آوری بعضی از پرندگان دریایی هستند و دوگونه لاک پشت دریایی در آنها تخم‌گذاری می‌کنند و در کل 48 گونه پرنده، چهار گونه خزنده و یک گونه پستاندار در این جزایر شناسایی شده است.

مسئول منطقه حفاظت شده مند بردخون تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده این منطقه دارای بازدید کنندگان زیاد باشد مهاجرت و تخم گذاری ده‌ها هزار جفت پرنده در فصل‌های بهار و تابستان است که چشم اندازی بی نظیر از طبیعت را رقم زده و جزایر را به بهشت پرندگان مبدل ساخته است.

مناظر دیدنی از تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها در جزایر بردخون

وی زمان تخم گذاری لاک پشت‌های دریایی را دیدنی خواند و گفت: در اواخر زمستان و اوایل بهار مهاجرت لاک پشتان دریایی گونه‌های در خطر انقراض(دریایی سبزونوک عقابی) به جزایر منطقه و لانه گزینی و تخم‌گذاری و جوجه آوری این خزندگان جزایر را به مناظر دیدنی و منحصر به فرد در طبیعت بکر خلق می‌کند و باعث جذب دوستداران طبیعت به این منطقه می‌شود.

جمشیدی با اشاره به جنگل‌های حرا گفت: در منتهی الیه جنوب غربی منطقه حفاظت شده «مند» بردخون در حوالی روستای مل‌گنزه اجتماعات کوچکی از درختان ماندابی حرا به مساحت بیش از 25 هکتار قرار گرفته و چشم انداز طبیعی زیبایی را پدید می‌آورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اوقات مختلف سال بویژه ایام نوروز مأموران محیط زیست در منطقه حفاظت شده و جزایر و جنگل‌های حرا حضوری مستمر دارند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازدیدکنندگان و مسافران قرار می‌دهند تا اگر ابهاماتی در این زمینه وجود داشته باشد رفع شود و علاقمندان را با طبیعت منطقه آشنا کنند.

وی متذکر شد: محیط زیست منطقه با همکاری و مشارکت نزدیک مردم روز به روز طراوت و تازگی بیشتر پیدا می‌کند زیرا مردم خود در حفظ و نگهداری آن تلاش زیادی می‌کنند./

http://www.sook.ir/showcontent.aspx?XGAlzjZv/C1M3mTJ8DM9ZQ==

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

منبع: http://www.dayyernews.com

کوه نمک با دارا بودن چشم‌اندازهای زیبای زمین‌شناسی، انواع سنگ‌های مختلف، غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آنها، آبشارکوه‌ها و آویزه‌های نمکی نه تنها چشم هر بیننده‌ای را برای تفریح و کوهنوردی به طرف خود جلب می کند بلکه بهترین محل مطالعه برای محققان علاقه‌مند به علم زمین‌شناسی است./پرندگانی همچون پرستوی دریایی پشت تیره، پرستوهای كاكلی بزرگ و كوچك و نوعی خرچنگ‌خوار كه با جمعیتی بیش از 50 هزار قطعه در سراسر جزیره كوچك نخیلو پراكنده هستند، منظره زیبایی از پرواز پرندگان در آسمان ایجاد می‌كنند.


 ادامه مطلب
1) پارک ملی دیّر - نخیلو ( بهشت پرندگان جهان)

این پارک با۲۰هزار هکتار مساحت،  در بهمن ۸۶ در شورای عالی حفاظت محیط زیست از نیمه جنوبی منطقه حفاظت‌شده مند مستقل شد و به ثبت رسید که به بهشت پرندگان معروف است.این پارک شامل جزایر نخیلو،تهمادون، ام الگرم و جنگل‌های حرای مل‌گنزه در محدوده بخش بردخون در ۲۴ مایلی غرب بندر دیر قرار دارد و مکان مناسب و آرامی برای تخم گذاری پرندگان و لاک پشت‌ها در جزایر خلیج فارس است. اوایل اردیبهشت این مناطق میزبان گونه‌های پرستوی دریایی، فلامینگو، کاکایی، حواصیل و سلیم خرچنگ‌خوار است که تا اوایل شهریور می‌مانند و بعد از بزرگ شدن جوجه‌ها به شمال ایران و سیبری کوچ می‌کنند. زمان تخم گذاری لاک پشت‌ها مرداد است. دراین پارک پرندگان و لاک پشت‌ها در دو مکان جدا از هم تخم گذاری می‌کنند و هیچ کدام به محل تخم گذاری دیگری تجاوز نمی‌کند. این جزایر در زمان تخم گذاری پذیرای ۳۰هزار جفت پرنده مهاجر است
: همه ساله با شروع فصل بهار و بویژه از آغاز اردیبهشت جزایر پارک ملی دریایی دیر - نخیلو و بویژه جزیره نخیلو پذیرای هزاران پرنده مهاجری است که برای تابستان گذرانی و زاد و ولد به این مکان مهاجرت می کنند.
2 ) کوه نکوه نمک جاشک شهرستان دیّر

کوه نمک با دارا بودن چشم‌اندازهای زیبای زمین‌شناسی، انواع سنگ‌های مختلف، غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آنها، آبشارکوه‌ها و آویزه‌های نمکی نه تنها چشم هر بیننده‌ای را برای تفریح و کوهنوردی به طرف خود جلب می کند بلکه بهترین محل مطالعه برای محققان علاقه‌مند به علم زمین‌شناسی است. این جاذبه‌های طبیعی در منطقه کوه نمک و ظرفیت فراوان آن برای گردشگری به همراه یک مدیریت صحیح زیست‌محیطی می‌تواند بهترین منطقه گردشگری در آن ناحیه با ترویج فرهنگ زیست محیطی جهت حفاظت از منابع طبیعی با رواج نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری طبیعی باشد، چرا که پیشگامان طبیعت‌گردی در جهان براین باورند که برای حفظ واقعی محیط‌های طبیعی باید گردشگران را در این محیط‌ها پذیرا باشند.

در این میان گنبد یا کوه نمکی جاشک یکی از بزرگترین و زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه به شمار می رود و بعنوان یک اثر طبیعی از جاذبه های گردشگری استان بوشهر محسوب می شود. کوه نمک جاشک شهرستان دیّر به عنوان تنها اثر طبیعی ملی استان بوشهر در سال 88 به ثبت رسیده است و اکنون در اختیاز محیط زیست شهرستان دیّر قرار گرفته است. مهمترین خصوصیات بارز و متفاوت کوه نمکی جاشک به نوع نمکهای این کوه نمکی، گنبدها و غارهای منحصر به فرد،آبشارها،بلورها و ... می توان اشاره داشت. رنگ سفید نمک های طعام گنبد به منطقه جاشک جلوه ای زیبا بخشید است به نحوی که از بزرگراه دیّر بوشهر بصورت یک کوه برفی زیبا در بخش شرقی دشت برهنه ظاهر شده است.

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |

پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز). حسین باقری/روستای گنوی از توابع شهردوراهک(شهرستان دیّر)از جمله نادرترین روستاهای استان بوشهر می باشد که دارای چندین اثر قدیمی و طبیعی منحصر به فردی است از جمله قلعه گنوی که میگویند بنای اولیه آن به دوره ساسانیان میرسد که این بنا در دوره اسماعیلیان بازسازی شده بوده که اثرات کمی از آن اکنون قابل رویت است و دیگری  3 آسیاب آبی که دوتای آن زمان کاربریشان مربوط به قرن ها پیش است و دیگری که به جاده اصلی نزدیک تر است جدیدتر و پدربزرگ هایمان از زمانی که از آن آسیاب مردم استفاده میکردند به یاد دارند.

 ادامه مطلب
در آغاز صحبت باید گفت اغلب روستاهای حاشیه خلیج فارس دارای قدمت زیادی بوده هر چند در حال حاضر دارای جمعیت کمی هستند همچون روستاهای بردستان و دوراهک که به تازگی شهر شده اند.

اما یکی از روستاهای باستانی جنوب ایران روستای کوچک گنوی است که این روستا از حومه شهر باستانی دوراهکمحسوب می شود.این روستا دارای چندین اثر قدیمی و طبیعی منحصر به فردی است از جمله قلعه گنوی که میگویند بنای اولیه آن به دوره ساسانیان میرسد که این بنا در دوره اسماعیلیان بازسازی شده بوده که اثرات کمی از آن اکنون قابل رویت است و دیگری  3 آسیاب آبی که دوتای آن زمان کاربریشان مربوط به قرن ها پیش است و دیگری که به جاده اصلی نزدیک تر است جدیدتر و پدربزرگ هایمان از زمانی که از آن آسیاب مردم استفاده میکردند به یاد دارند.

دیگر اثر طبیعی و گردشگری روستای گنوی چشمه آبگرم گنوی است که در تمام طول سال حتی در این چند سالی که سالهای کم بارانی بوده همچنان پر آب است و نوازشگر طبیعت و آب دهنده مزارع پایین دست.در کنار این روستا یک آب انبار قدیمی نیز وجود دارد که اثر منحصر به فردی است که چشم هر مسافری را به خود خیره می کند.

از روستای گنوی دو اثر در ثبت ملی وجود دارند که اسامی آنها و دیگر جزئیات را میتوانید در جدول زیر مشاهده بفرمایید.

نام اثر تاریخیشماره ثبت ملیتاریخ ثبتتوضیحات
آب‌انبار سرمستان221831386بخش مرکزی
آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم84041382" "
آرامگاه بی بی دولت233291387" "
آسیاب‌آبی گنوی221791386" "
تل سوزو دیر221741386" "
چاه رمیله84051382" "
چاه سنگی جبرانی 184021382" "
چاه سنگی جبرانی 284031382" "
چاه‌های آب بردستان221711386" "
قلعه بردستان40491380" "
قلعه زندان83981383بخش بردخون
قلعه گنوی221701386بخش مرکزی
محوطه بردو221811386" "
مسجد بردستان20601377" "

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |